[Luyện dịch luyện nghe] Bài 5_Yonsei đọc 1: LỚP HỌC CHÚNG TÔI_우리 교실

Trước hết nghe đoạn băng trước nhé, nghe khoảng 4~5 lần không dừng, sau đó nghe từng câu từng chữ một, dừng và viết ra. Sau khi nghe và viết hết từng câu thì check lại lời tiếng Hàn xem …

[Luyện dịch luyện nghe] Bài 5_Yonsei đọc 1: LỚP HỌC CHÚNG TÔI_우리 교실 Read More »