Học Tiếng Hàn

[Luyện viết Topik II 2] Câu 54: 내가 가지고 싶은 능력_Năng Lực Bản Thân Muốn Có

[Luyện viết] Câu 54: 내가 가지고 싶은 능력_Năng Lực Bản Thân Muốn Có 여러분은 다른 사람의 능력 중에서 가지고 싶은 능력이 있습니까? ‘내가 가지고 싶은 능력’이라는 제목으로 글을 쓰십시오. 단, 아래에 제시한 내용이 모두 포함 되어야 합니다. Trong số những …

[Luyện viết Topik II 2] Câu 54: 내가 가지고 싶은 능력_Năng Lực Bản Thân Muốn Có Read More »

[Luyện viết Topik II 1]: Câu 54_인생에서 가장 행복했던 하루_Ngày Đã Từng Hạnh Phúc Nhất Trong Đời

여러분은 인생에서 가장 행복했던 하루가 언제였습니까? Ngày mà mọi người đã từng hạnh phúc nhất trong cuộc sống là khi nào? ‘인생에서 가장 행복했던 하루’라는 제목으로 글을 쓰십시오. Hãy viết đoạn văn với chủ đề nói về một ngày đã …

[Luyện viết Topik II 1]: Câu 54_인생에서 가장 행복했던 하루_Ngày Đã Từng Hạnh Phúc Nhất Trong Đời Read More »