[Luyện viết 15] Câu 54: Món Quà Đáng Nhớ_기억에 남는 선물

[Luyện viết 15] Câu 54: Món Quà Đáng Nhớ_기억에 남는 선물
여러분이 받은 선물 중에 가장 기억에 남는 것은 무엇이었습니까? ‘기억에 남는 선물’이라는 제목으로 글을 쓰십시오. 단, 아래에 제시된 내용이 모두 포함 되어야 합니다.
어떤 선물입니까?
그 선물은 누구한테서, 언제 받았습니까?
그 선물이 왜 기억에 남습니까?
Trong tất cả những món quà mà bạn đã được nhận thì món quà nào khiến bạn nhớ đến nhất? Hãy viết đoạn văn với chủ đề: “Món quà đáng nhớ”. Tuy nhiên phải bao gồm toàn bộ nội dung được đưa ra dưới đây:
Đó là món quà nào?
Món quà đó bạn đã được nhận từ ai, khi nào?
Tại sao món quà đó lại để lại kí ức nhiều nhất?

< 모범 답안 >

가장 기억에 남는 선물
Món Quà Đáng Nhớ

내가 받은 선물 중 가장 기억에 남는 선물은 편지 묶음이다.
Món quà để lại kí ức cho mình nhiều nhất trong số những món quà mình đã nhận được đó là một tập phong thư.
이 선물은 초등학교 동창한테서 2년 전에 받았다.
Món quà này mình đã được nhận từ hai năm trước từ một người bạn học ở trường tiểu học.
그 친구와 나는 초등학교 6년 동안 내내 같은 반이었다.
Người bạn đó và mình đã từng là một nửa giống nhau trong suốt sáu năm học tiểu học.
중학생이 되면서 나는 서울로 전학 오게 되었는데, 사람들이 자매라고 부를 만큼 단짝이었던 우리는 헤어지는 것이 무척 슬펐다.
Vào trung học mình đã chuyển trường tới Seoul, chúng mình đã từng thân thiết giống như là anh em vậy, việc phải chia tay quả thật rất buồn.
그래서 우리는 매달 한 번씩은 꼭 편지를 주고받자는 약속을 했다.
Vì vậy chúng mình đã hứa rằng mỗi tháng chắc chắn một lần sẽ gửi thư qua lại cho nhau.
그러나 약속을 지키는 것은 생각보다 어려웠다.
Tuy nhiên việc giữ lời hứa khó khăn hơn mình tưởng.
서울로 온 지 얼마 안 되어 내가 유학을 떠났기 때문이다.
Bởi vì đến Seoul chưa được bao lâu thì mình lại đi du học.
귀국 후에 정신없이 지내고 있을 때 부모님 댁으로 한 묶음의 편지가 도착했다.
Sau khi trở về nước, lúc mình đang không hề có tinh thần chút nào thì có một phong thư được chuyển đến nhà bố mẹ.
놀랍게도 편지는 그동안 잊고 지냈던 그 친구가 보내온 것이었다.
Thật ngạc nhiên, đó là thư mà người bạn ấy đã không hề quên và gửi cho mình trong suốt thời gian đó.
나에게 보내려고 편지를 썼지만 차마 보내지는 못했다는 말과 함께 10여 년 동안 그 친구가 생각하고 느낀 것을 적은 편지가 들어 있었다.
Thấy bố mẹ nói rằng bạn đã viết những bức thư để gửi cho mình nhưng bức thư viết lên suy nghĩ và cảm nhận của bạn ấy trong suốt mười năm không thể được bên nhau, cùng nhau.
나는 그 편지에 정말 감동했지만 한편으로는 놀랍기도 했다.
Mình thực sự cảm động về bức thư đó nhưng ở một khía cạnh nào đó đã rất bất ngờ.
부모님 외에도 늘 나를 생각하고 그리워하는 사람이 있다는 사실을 깨달았기 때문이다.
Bởi vì mình chợt nhận ra một sự thật rằng ngoài bố mẹ ra thì có một người luôn suy nghĩ và mong nhớ mình.
그 뒤로 우리는 다시 자주 연락을 하게 되었고 지금까지도 친하게 지내고 있다.
Sau đó thì chúng mình đã thường xuyên liên lạc và luôn thân thiết với nhau cho tới bây giờ.
내 인생에서 그 친구가 나에게 보내 준 것만큼 기억에 남는 선물이 있을까?
Trong cuộc sống của mình, có món quà đáng nhớ giống như những thứ mà người bạn đó đã gửi cho mình không nhỉ?
친구는 나에게 편지를 보냈지만 나는 친구의 마음을 받았다.
Người bạn ấy đã gửi thư cho mình nhưng mình đã cảm nhận được trái tim của bạn ấy.

Biên soạn: Maimae
Nguồn: Topik.go.kr

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *