[Luyện viết 8] Câu 54: 내가 돌아가고 싶은 때_Thời Gian Bản Thân Muốn Quay Trở Lại

여러분은 살면서 다시 돌아가 보고 싶은 때가 있습니까? ‘내가 돌아가고 싶은 때’라는 제목으로 글을 쓰십시오. 단, 아래에 제시된 내용이 모두 포함되어야 합니다.
언제로 돌아가고 싶은가?
그때로 돌아가고 싶은 이유는 무엇인가?
그때로 돌아가면 무엇을 하고 싶은가?

Trong cuộc sống có khi nào mọi người muốn quay trở lại không? Hãy viết bài với đề mục: Thời gian bản thân muốn quay trở lại! Phải bao gồm tất cả nội dung được nêu ra bên dưới.
Bạn muốn quay trở lại thời gian nào?
Lý do bạn muốn quay trở lại khi đó là gì?
Nếu quay trở lại khi đó thì bạn muốn làm gì?

<모범 답안 예시>
누구나 다시 돌아가고 싶은 시절이 있다. 내가 만약 과거로 돌아갈 수 있다면 학창 시절로 돌아가고 싶다. 특히 고등학교 시절로 돌아가고 싶다.

Bất cứ ai cũng có thời điểm mà bản thân muốn quay trở lại. Nếu có thể quay về quá khứ tôi muốn quay trở lại thời đến trường. Đặc biệt là tôi muốn quay trở lại thời học cấp ba.

왜냐하면 고등학교 다닐 때 친구들과 많은 추억을 만들지 못해 너무나 아쉽기 때문이다. 그때 나는 조용하고 수줍은 편이어서 반 친구들과 잘 어울리지 못했다. 단지 평범한 학생이었을 뿐 눈에 띄는 학생은 아니었다. 그래서 친구들과 즐겁게 지냈던 기억이 별로 없다.

Bởi vì tôi đã không thể để lại nhiều ký ức hơn cùng với bạn bè khi còn đi học cấp ba nên thật nuối tiếc. Khi đó tôi thuộc dạng trầm tính và khá dè dặt nên đã không thể hòa hợp được với một nửa số bạn bè. Tôi chỉ là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật. Vì vậy mà những kỷ niệm vui vẻ cùng bạn bè cũng không có mấy.

지금 생각하면 왜 적극적으로 어울리지 못했을까 하는 아쉬움이 든다. 다시 그때로 돌아간다면 활발하고 사교적인 성격으로 바꾸려고 노력할 것이다. 그리고 많은 친구들과 함께 공부도 열심히 할 뿐만 아니라 같은 취미 활동도 하고 싶다. 그렇게 친구들과 자주 어울리면서 많은 추억을 만들고 싶다. 이 추억은 어른이 되어서도 돈보다 소중한 재산이 될 것이기 때문이다.

Bây giờ khi nghĩ lại, tôi chỉ vì đã lo sợ rằng không thể hòa hợp tốt được với mọi người nên thật nuối tiếc. Nếu quay trở lại được khi đó thì tôi sẽ nỗ lực để thay đổi tính cách mình hoạt bát và hòa đồng hơn. Không những chăm chỉ học tập cùng với nhiều bạn bè mà tôi còn muốn hoạt động sở thích cũng giống như vậy. Tôi muốn luôn hòa đồng cùng với bạn bè như vậy và để lại nhiều kỷ niệm. Bởi vì những kỷ niệm này đây khi trưởng thành sẽ trở thành tài sản quý giá hơn cả tiền bạc.

고등학교 때로 다시 돌아간다면 기쁨과 슬픔을 함께할 수 있는 친구들을 많이 사귀어서 소중한 추억을 만들고 싶다.

Nếu quay trở lại được thời gian khi còn học cấp ba thì tôi muốn kết bạn nhiều hơn, những người bạn có thể cùng nhau trải qua niềm vui nỗi buồn và để lại những ký ức quý giá.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *